Organizátorem soutěže je Občanské sdružení Lískanec ve spolupráci s magistrátem. Každý rok pořádá nejdříve soutěž školáků, následně studentů středních škol a jako finále i soutěž seniorů.

Soutěž je rozdělena do tématických částí. Školáci museli například prokázat všeobecné znalosti z různých oblastí, především zeměpisu, přírodopisu nebo matematiky. Pomocí pantomimy předváděli vylosované povolání nebo věc tak, aby druhý člen týmu úkol uhodl.

Asi nejzábavnější byla pro všechny poslední oblast, kdy byly dvojicím přehrávány čtyři zvukové ukázky filmové hudby. V mnoha případech šlo vidět, že soutěžícím skladba něco připomínala, ale rychle si vzpomenout a zařadit ji k filmu, nebylo vždy tak zcela jednoduché.

Za splněné úkoly a zodpovězené otázky získávali soutěžící body. Po jejich sečtení získala třetí místo dvojice ze Základní školy 1. máje. O první a druhé místo se pro shodu počtu bodů vedl finálový rozstřel mezi ZŠ Gorkého a ZŠ Fr. Hrubína. Dvojice dostaly za úkol rozpoznat další zvukové ukázky. Přesnější byli školáci z Hrubínovy školy.

O dobrou zábavu se tradičně postaral pořadatel a člen amatérského divadla Pavel Studník, který akci humorně provázel. Do soutěže se často zapojovalo i publikum tvořené spolužáky a učiteli.