Pekárny se přestěhovaly do jiné části města a původní objekt je prázdný a nevyužitý. Investor jej chce zbourat a postavit tam parkoviště, které by sloužilo zákazníkům obchodního domu, prodejcům i lidem z okolních domů. Ani jedna instituce není proti, pouze uložily podmínky, za kterých je možné staré objekty demolovat a nový parking postavit.

Proti stavbě však už delší dobu brojí právě lidé bydlící v těsném sousedství i majitel restaurace Vinamet Vojtěch Filsák se svými zaměstnanci. Několikrát vystoupili na zasedání zastupitelstva a sepsali petici, kterou podepsalo více než tisíc lidí.

Ve středu odpoledne se konalo v městské restauraci Radnice v objektu magistrátu veřejné projednávání záměru výstavby parkovacího domu. Zástupci investora potvrdili, že stavba parkoviště byla iniciována prodejci, kteří mají v obchodním domě své provozovny a nemají kde parkovat. Prodejci si právem stěžují, že lidé si u nich neudělají větší nákupy, protože musejí nechat svá auta příliš daleko od obchodního domu. Připustili, že jsou ochotni reagovat na některé opodstatněné připomínky.

Podle Filsáka je však stavba parkoviště v rozporu s platným územním plánem: „Dokument povoluje výrobu s parkováním, nikoli pouhé masivní parkování. Zatímco v době provozu pekárny tam bylo šestnáct nákladních nebo dodávkových aut, v novém parkovacím objektu se za den vystřídá 1300 vozidel. Já důrazně požaduji, aby krajský úřad akceptoval všechny vznášené požadavky.“

Kritikou nešetřili ani další lidé, kteří se jednání účastnili. „Je zajímavé, že tady v tomto sále vám vadí hluk, který se nese ze vzdálené ulice přes ventilační okna, ale nám chcete postavit obří parkoviště jen několik metrů pod okny našich ložnic a dětských pokojů. Z jedné strany máme frekventovanou Dělnickou ulici s autobusovou zastávkou, z druhé bude poschoďové parkoviště. Navíc je zajímavé, že o stavbě jsem se letos na jaře dozvěděl z Deníku, a když jsem se ptal na krajském úřadu i havířovském magistrátu, nikdo mi nebyl schopen k tomu nic říci. Najednou je projekt hotový,“ řekl Marian Horváth, který bydlí v domě vedle plánovaného parkoviště.

Všichni vystupující lidé argumentovali především očekávaným hlukem, prachem a škodlivinami, kterým budou vystaveni při demolicích, stavbě a následném provozu parkoviště. Reagující úředníci se jim snažili vysvětlit, že moderní auta už některé škodliviny neprodukují vůbec, jiné podstatně méně. Připustili, že náročná bude demolice, při které se suť nebude drtit přímo na místě, ale bude se odvážet.

„Jedinou obranou proti prachu je kropení. Nic jiného není možné. Demolice by se však prováděla i v případě, kdy by se v místě mělo stavět něco úplně něco jiného, třeba vámi navrhované hřiště,“ vysvětloval Libor Obal, který zpracovával oponentní posudek.

Právě Obal se na jednání potil patrně nejvíce, když kritici jeho práci tvrdě zpochybňovali. Obal si za to může vlastní vinou, protože všechny námitky ve svém posudku značně zlehčil a z jeho vyjádření vyplývalo, že posudek nezpracoval neutrálně, ale ve prospěch investora. Vesměs na všechny vytýkané problémy reagoval tak, že by se vyskytly i v případě jiné stavby.

„V souladu se zákonem jsem se vypořádal se všemi vznesenými připomínkami. Provedena byla rozptylová studie se zvýšenou pozorností na polétavý prach, zpracováno bylo i hlukové posouzení,“ řekl.

Zástupci petičního výboru přednesli několik požadavků, na které by měli úředníci i investor ještě reagovat. Místo nadzemního parkovacího objektu například žádají, aby byl projekt změněn na podzemní parkoviště. „Vy tvrdíte, že do projektové dokumentace byly zahrnuty a respektovány všechny požadavky. Na to musím reagovat, že nebyly. Jedná se například o eliminaci hlukové zátěže, emisní zátěže s konkrétními znečišťujícími látkami,“ oponovala Eva Šillerová.

Současně mezi lidmi kolovala vizualizace projektu, tedy počítačem zpracovaná podoba parkovacího domu zasazená přímo do lokality. „Teď tvrdí, že to budou dvě otevřená patra a jedno na střeše té budovy. Prý to bude nižší než současná budova pekárny a nebude nám stínit do oken. Kdo nám ale zaručí, že jednou nepřistaví další patra. Podívejte se, jak je to blízko našich oken. Všechen prach půjde do bytů,“ reagovali lidé při prohlížení obrázku.
Protestující lidé se nevzdávají ani ve chvíli, kdy jsou přesvědčeni, že úřady nemají příliš velký zájem jejich námitky respektovat. Účinným tlakem se alespoň snaží docílit zmírnění negativních dopadů na život v oblasti. Bez jejich aktivity by investor nemusel k některým ochranným opatřením vůbec přistoupit.

Těsně před veřejným projednáváním záměr stavět nadzemní parkoviště za OD Elan schválili také havířovští radní, a to za předpokladu, že investor splní požadované podmínky.