Na svém letošním prvním společném honu společně procházeli část od letního koupaliště proti proudu řeky Lučiny přes Datyně do Bludovic směrem ke své myslivecké chatě na Stružníku. Cestou pořádali několik lečí, kdy se lovci spolu s honci a loveckými psy snažili ulovit především bažantí kohouty. Několika se sice podařilo uniknout téměř jistému osudu, osm jich však padlo k zemi.

Naprostou milost mají tradičně bažantí slepice, které mají zaručit udržení populace, která v blízkosti města není příliš veliká a myslivci každým rokem odchovávají bažanty i uměle.

Vedle kohoutů lovci střelili tři zajíce a na slavnostní závěrečný výřad přiložili také mladé srnče, které se při honu vyplašilo a zhynulo zlomením vazu po nárazu do plotu.

Další hony by se měly pořádat až do konce roku, a to ve čtrnáctidenních intervalech. Lovci při nich projdou další lokality své honitby.