Vzájemná spolupráce OPF s japonskou Oberlin University se datuje od roku 2001 a proto také profesor Keiki Fujita zdejší fakultu již několikrát navštívil a uspořádal zde řadu přednášek pro studenty na téma ochrany životního prostředí a ekologie.

V letošním roce zde až do poloviny listopadu bude na katedře managementu a podnikání zabezpečovat výuku předmětů Strategický management a Ekologický management, především pro studenty doktorského studijního programu, ale rovněž pro studenty navazujících magisterských studijních programů včetně zahraničních studentů, kteří na fakultě studují v rámci výměnných studijních pobytů programu Erasmus.

Keiki Fujita se studentům věnuje nejen v rámci jejich studia, ale mnohdy je i jejich průvodcem japonskou kulturou a geografií.