Podle místostarosty Martina Sliwky však autoři posudku nenavrhli, jak budovu opravit. „Situace je taková, že dnes víme, že budova je vlivy těžby poškozena, ovšem nevíme, jak ji opravit. Je to chráněná památka a o to je situace obtížnější,“ konstatoval Sliwka.

Pro město potěšující zprávou je, že poškození vlivem důlní činnosti uznává i těžební organizace OKD a hodlá se na opravách finančně podílet. „Zpracovává se posudek, jakými technologickými postupy budovu opravit. S ohledem na skutečnost, že objekt je chráněnou historickou památkou, musí se vymyslet takové postupy zajišťovacích prací, které budou přijatelné pro památkáře,“ řekl Vladislav Sobol z Útvaru komunikace OKD.

Sliwka odhaduje, že by projekty mohly být hotovy na jaře příštího roku. „Pokud nenastanou nějaké nepředvídané komplikace, myslím, že ještě v průběhu příštího roku by se mohly provést záchranné práce. Nic víc v současné době nevíme,“ dodal orlovský místostarosta.