Jak se ukázalo, svitky pocházejí pravděpodobně z let 1903-1906, tedy z období, kdy na kostele proběhla poslední předchozí větší rekonstrukce.

Kusy papíru z dávných let byly velmi zničené a vlivem stáří i dalších podmínek bylo náročné stočené listiny do smotků rozbalit. Restaurátorské práce prováděl tým Zemského archívu v Opavě.

„Zajímavostí je, že svitky nejprve musely být 24 hodin desinfikovány v plynové komoře. Takové nálezy mohou mimo jiné i po dlouhých letech obsahovat zárodky nebezpečných nemocí a bakterií,“ uvedla mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.

Tým odborníku Zemského archivu v Opavě se musel při restaurování obrnit velkou trpělivostí. Suché smotky bylo potřeba nejprve speciální metodou vlhčení rozmotat. Poté vyrovnat a uložit je do speciální průhledné kazety. V této podobě pak svitky putovaly zpět do Orlové. „Vliv času se na nich bohužel podepsal tak, že nejde ani přesně rozluštit texty, kterým byly popsány,“ prozradila Cibulková. Zrestaurované kusy svitků ani nejsou celé.

Podle všeho se ale text na nich s největší pravděpodobností týká firmy, která prováděla poslední velkou opravu kostela, navíc text je psán v němčině. „Podařilo se přeložit alespoň jeho část, která zní ve smyslu, aby Bůh žehnal dané firmě a provedeným pracím. Součástí nalezené kolekce byly také dvě mince z dob Rakouska-Uherska,“ dodala mluvčí města.

Originály svitků budou uschovány v archivu pro příští generace. Orlovská farnost obdrží jejich kopie.