Nejvíce informací si lidé u zdravotních pojišťoven ohledně placení povinných poplatků u lékaře, žádali první tři měsíce od jejich zavedení. „Pojištěnci, ale i samotní lékaři nám volali první tři měsíce od uzákonění poplatků. Často jsme jim radili po telefonu,“ potvrdil mluvčí Revírní bratrské pojišťovny (RBP) Jan Vomlela.

Celkem však zaměstnanci RBP zaznamenali od začátku roku jen jednu stížnost pacienta, který neměl platit v nemocnici dvakrát poplatek 30 korun. „Já si ale myslím, že stížnosti, které se k nám dostanou, jsou jen špičkou ledovce, protože ne každý si jde hned stěžovat kvůli třiceti korunám a raději nad tím mávne rukou,“ spekuluje Vomlela.

Ani u Hutnické zaměstnanecké pojišťovny (HZP) není situace jiná. „Celkem evidujeme jen 5 stížností. Klienti u nás nejčastěji zjišťují, zda zdravotnické zařízení bylo oprávněno po nich žádat uhrazení regulačního poplatku,“ sdělil ředitel úseku Marketingu a prodeje a mluvčí HZP Josef Skřivánek.

Stížnosti pak řeší HZP tak, že reklamace je postoupena reviznímu lékaři HZP, který provede šetření v příslušném zdravotnickém zařízení. „Výsledkem je rozhodnutí, zda bylo zdravotnické zařízení oprávněno regulační poplatek vybrat či nikoliv,“ dodal Skřivánek.

Kde se lidé přesně dozvědí, za co regulovaný poplatek platit, a za co ne? „Na každém našem kontaktním místě je k dispozici tištěný materiál k této problematice, který je k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách HZP společně s odkazem na oficiální brožuru vydanou ministerstvem zdravotnictví,“ radí mluvčí HZP.

A kdy tedy poplatek zaplatit? Třicetikorunový poplatek se týká vždy jen těch zdravotních výkonů, léků a pobytů, které jsou částečně anebo zcela hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. „Nevztahují se tedy na nic, co si platíte beze zbytku z vlastní kapsy. Například nebudete platit poplatek za výdej léku, který si platíte plně, i když vám na něj lékař vystavil recept,“ říká mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt.

Poplatek neplatíme tehdy, když není provedeno klinické vyšetření, jednoduše řečeno řádná lékařská prohlídka, když se jedná o preventivní prohlídku, o laboratorní a diagnostické vyšetření, a když jde o některé zvláštní léčebné úkony jako takzvanou dispenzární péči u vážně nemocných dětí a těhotných žen. Také novorozenci neplatí 60 korun za pobyt v nemocnici. Neplacení se týká nově taky dárců orgánů a pacientů, které na vyšetření pošle soud.