„Autobusy MHD budou označeny trojmístným číslem, v současné době jsou označeny pouze číslem jednomístným od jedničky po desítku,“ uvedla mluvčí města Šárka Swiderová. Bude se tak jednat o jeden z nezbytných kroků v plánovaném zapojení městské hromadné dopravy v Karviné do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

K tomu by mělo dojít v první polovině příštího roku, k přečíslování ovšem dojde dříve. „Jelikož na prosinec je plánována každoroční úprava jízdních řádů a dopravní úřad bude vydávat dopravci nové licence, bude přečíslování linek provedeno ještě letos k datu 14. prosince,“ dodala Swiderová.

Úpravy s sebou nepřinášejí pro občany výraznější změny. „Prosincem se pro občany města změní pouze to, že s úpravou jízdního řádu dojde i k přečíslení linek autobusové dopravy v Karviné,“ uvedla pracovnice oddělení dopravy a silničního hospodářství Maria Palová.

Z autobusové linky MHD číslo 3 se stane číslo 513, ze čtyřky 514 atd. Jiné označení autobusu s sebou nepřinese změnu trasy. „Autobusy budou jezdit nadále stejně, jen pod jiným označením,“ vysvětlila Palová.

Dodala, že magistrát bude veřejnost v této věci ještě blíže informovat. „Ještě čekáme na finální verzi jízdních plánů. Ve spojitosti s nimi budeme prezentovat i přesnější informace o změně číslování autobusů. V této věci budeme především spoléhat na pomoc médií v prezentaci občanům města,“ uvedla pracovnice odboru dopravy.

Zapojení městské hromadné dopravy města Karviné do integrovaného systému bude v příštím roce spojeno i se sjednocením tarifů časových jízdenek. „Jedná se o různé měsíčníky, ročníky a další typy jízdenek. S nimi už zpravidla občané města disponují, ovšem v rámci této akce dojde i ke sjednocení tarifů dle ODIS v kraji,“ dodala Palová.