Počítá s tím alespoň druhá verze rozpočtu města pro rok 2009, kterou přijali na svém listopadovém zasedání místní zastupitelé. Přesto, definitivní podobu dostane rozpočet až v prosinci. Větší obměna jej ale už nečeká.

„Druhá verze rozpočtu Bohumína pro rok 2009 je vyrovnaná a stejná by měla být i jeho třetí verze,“ uvedla za zastupitelstvo jeho členka Marie Neudertová.
Nejvýraznější položkou, na kterou budou peníze využity, by měly být investice. Počítá se například s dostavbou náměstí Svobody ve Starém Bohumíně, či s napojením starobohumínského náměstí na původní hraniční most. Peníze by měly být využity i na regeneraci Rafinérského lesíku, opravy školních dvorů, apod.

„Pro tuto oblast plánujeme uvolnění přibližně 110 miliónů korun. Výraznou položkou jsou také výdaje směřující do oblasti bydlení, v roce 2009 navrhujeme vložit 70 miliónů korun do oprav a technického zhodnocení,“ uvedla vedoucí finančního odboru bohumínské radnice Jana Masná.

Definitivní podobu rozpočtu schválí zastupitelé města 8. prosince.