A které historické památky se v nejbližší době dočkají nového hávu? „Chystáme se na opravu bývalých koníren v zámeckém parku, kde chceme zřídit takový kulturní svatostánek. Nicméně ani církevní objekty nám nejsou lhostejné,“ říká mluvčí karvinského magistrátu Šárka Swiderová s tím, že se město podílí například na opravě střechy kostela Povýšení Svatého kříže.

Také na zámku Fryštát, který v minulém desetiletí prošel rozsáhlou rekonstrukcí, se plánují nějaké renovace. „Chystáme se opravit pánskou oratoř, to je spojnice kostela se zámkem, která by se měla v budoucnu stát součástí čtvrtého návštěvního okruhu spojujícího právě zámek Fryštát s kostelem,“ vysvětlila Swiderová.

Na Českotěšínsku se také snaží svůj historický fond průběžně udržovat. „Letos jsme vyplatili ze svých zdrojů základní škole Havlíčkova mimořádnou dotaci sto tisíc korun na rekonstrukci sgrafito významného karvinského malíře Františka Świdra, který se nachází na pravé straně budovy školy,“ upřesnila mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková. V příštím roce město plánuje rekonstrukci kaple v městské části Stanislavice.

Bohumín letos na opravu kulturních památek ve svém vlastnictví dotace nezískalo, ale pomáhalo s žádostí o dotační peníze Římsko-katolické farnosti ve Starém Bohumíně kostelu Narození Panny Marie. „Celkem se podařilo na opravy získat 685 tisíc korun a za ně se opraví střecha,“ uvedla mluvčí města Lucie Balcarová.

Co se týče dalších kulturních památek, které by v Bohumíně bylo zapotřebí opravit, tak jde například o kapli Pustynia ve Starém Bohumíně. „Tady se ale potýkáme s problémem ve vlastnictví. Nachází se totiž na pozemku neznámého vlastníka. Pozemek pod kapličkou byl po roce 1945 zkonfiskován a jeho majitelem je zřejmě stát. V současné době proto hledáme a jednáme o vlastnictví pozemků,“ sdělila Balcarová.

Ministerstvo kultury letos poskytlo dotaci ve výši 100 tisíc korun na orlovský evangelický kostel. „Podařilo se nám také získat dotaci na opravu tzv. Husova domu v nedaleké Doubravě,“ dodala mluvčí orlovské radnice Nataša Cibulková.