Na konci minulého týdne se na lůžkách doléčovalo ještě devět pacientů. Jen v jednom případě se jednalo o nově nakaženého. „Inkubační doba je padesát dnů, proto s výrokem, že je vyhráno, bych ještě počkal,“ řekl primář interního oddělení Ivo Mifek.

Celkově se v Moravskoslezském kraji od července do prvního listopadového týdne nakazilo infekční nemocí 59 lidí. Zajímavostí je, že z 63 procent byli nakaženi muži.

„Atypické rovněž je, že žloutenka typu A ve srovnání s předchozími léty postihuje osoby v produktivním věku. Nejvíce nemocných spadá do věkové skupiny od 35 do 44 let a dále pak 15 do 24 let. Nejvíce případů bylo zaznamenáno na Frýdecko-Místecku, a to téměř v 75 procentech všech nakažených. V ostatních městech se jednalo o ojedinělé výskyty,“ řekla ředitelka krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

První případy infekční žloutenky se vyskytly v lokalitě Sviadnov u stavebních dělníků pocházejících z Čech i Slovenska. Nemoc se dále rozšířila mezi obyvatele Frýdku-–Místku, ale nebyla prokázána žádná epidemiologická souvislost. Přes veškerá rozsáhlá protiepidemická opatření a kontroly se nepodařilo objasnit zdroj nákazy.

„Testy se prováděly ve stravovacích zařízeních, hypermarketech, bufetech nebo restauracích. V rodinách, kde došlo k výskytu žloutenky typu A, napojených na veřejný vodovod byly vyšetřeny zahradní studny,“ dodala Šebáková.

Zvýšený zdravotnický dozor musel být nařízen v pěti základních školách. Celkově bylo spolužákům a pedagogům, kteří přišli s nemocnými do styku, naočkováno 799 vakcín.