„Naším kandidátem na nového místostarostu je zastupitel a současný předseda bytové a majetkové komise při radě města 64letý Roman Honysz. Převzal by část kompetencí od místostarostky Věry Palkové a do jeho kompetencí by nově spadala oblast bytů v majetku města. Věra Palková by si měla ponechat rezort školství. Současná místostarostka i nový místostarosta by měli zastávat funkci neuvolněných místostarostů,“ uvedl starosta Bohumína Petr Vícha.

Tak zní návrh na personální řešení ve vedení Bohumína po krajských volbách. Zastupitelé by o něm měli rozhodnout na svém prosincovém zasedání. Ve vedení města by tak zůstal starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD), který je zároveň i senátorem, a uvolněný místostarosta Josef Plášil (ČSSD).

Z nové náměstkyně hejtmana Věry Palkové (ČSSD) by se namísto uvolněné místostarostky stala neuvolněná místostarostka a současně by vykonávala funkci náměstkyně hejtmana.

A ve vedení by se nově objevil další neuvolněný místostarosta Roman Honysz (ČSSD), který by převzal část kompetencí po Věře Palkové.