Takto alespoň prezentuje výsledky své analýzy ekologické sdružení Arnika. Mezi 93 provozy na území Moravskoslezského kraje se výše zmíněné společnosti hned opakovaně objevovaly mezi nelichotivou top pětkou. V čelních příčkách statistik se k nim nezřídka přidávaly i Železárny a drátovny Bohumín a teplárenská společnost Dalkia.

Tvorba skleníkových plynů, plynů způsobujících kyselé srážky, látek nebezpečných pro vodní organismy, rtuti a jejích sloučenin, v tom všem je elektrárna v Dětmarovicích dle zmíněné statistiky na předních příčkách.

Společnost Rockwoll zase dominuje ve tvorbě rakovinotvorných látek, formaldehydu a mutagenních látek. „Bohumínský Rockwool, který emise rakovinotvorného formaldehydu meziročně zvýšil o celou polovinu, se stal největším zdrojem úniku této látky v celé České republice,“ uvedla mluvčí společnosti Arnika Zora Kasíková.

Vedení zmíněných společností tuto skutečnost nepopírají a budou prý situaci do budoucna řešit. „Limity České republiky i EU společnost Rockwool stále dodržuje. Přesto předpokládáme snížení emisí v příštích letech ať už vlivem opatření, která společnost přijala, či v souvislosti s finanční krizí,“ uvedla mluvčí společnosti vyrábějící izolační materiály Rockwoll Beata Bartošová.

Dětmarovický elektrárenský gigant, který téměř ve všech ukazatelích prokazuje zvyšující trend tvorby emisí oproti minulému roku, se odvolává na větší produkci. „Zvýšená tvorba emisí je spojena s výrobou většího množství energie. Přesto nárůst emisí oproti minulému roku nepovažujeme za příliš zásadní. Naše společnost navíc investovala v roce 2006 půl miliardy korun do oprav, které mají za cíl zvýšit výrobu energie, a zároveň snížit hladinu úniku škodlivých látek,“ prohlásil mluvčí společnosti ČEZ Jaroslav Jurča, který s dalšími opatřeními v budoucnu nepočítá.

Největším škůdcem životního prostředí v celém Moravskoslezském kraji je podle analýzy hutní společnost ArcelorMittal Ostrava. „V celkovém množství emisí skleníkového plynu oxidu uhličitého se dokonce stal po elektrárnách Prunéřov jeho druhým největším zdrojem v celé České republice. Vede v pořadí producentů polétavého prachu,“ upozorňuje mluvčí sdružení Arnika Zora Kasíková.

Žebříček, který společnost Arnika vyhotovila, byl sestaven na základě údajů, které je více než devadesát firem v Moravskoslezském kraji povinno hlásit na ministerstvu životního prostředí.