Prezentaci organizovala asociace nájemců, která v Českých Budějovicích sídlí.

Havířovský správce je jediným českým účastníkem mezinárodního projektu Energetického a strategického řízení domovního fondu. Účast si zajistil dlouhodobou spoluprací se zahraničními partnery, především francouzskými.

„V projektu ESAM využíváme možnosti pasportizace objektů. Na základě všech dostupných dat o konkrétním domě nám počítačová simulace dokáže přesně modelovat, jaké náklady a úspory dosáhneme provedenými opatřeními, tedy například opravou střechy, zateplením fasády nebo výměnou oken,“ vysvětlil ekonomický náměstek havířovského primátora Eduard Heczko, který se jednání účastnil.

Město Havířov v posledních letech svůj bytový fond zvelebuje vysokým tempem. V nadcházejících dvou letech do něj investuje 220 milionů korun.
Peníze použije nejen ze svého rozpočtu, ale také z úvěru, jehož přijetí by mělo být schváleno ještě do konce roku. Z peněz by mělo být celkově rekonstruováno dvanáct obytných domů, které byly vyhodnoceny jako stavebně-technicky nejhorší.

„Ostatním nájemcům jsme prezentovali, že je možné bytový fond spravovat na velice dobré úrovni. Mnohé radnice své byty prodaly, a teď zjišťují, že ne vždy to bylo nejlepší řešení. Investiční akce navíc dávají práci stavebním firmám, a tedy i lidem. Do bytového fondu putují zpět veškeré peníze vybrané na nájemném,“ doplnil Heczko.