Mezi zajímavé atypické stavby patří dlouhý blok se sedmi vchody v Pavlovově ulici v Havířově-Městě. Ve střední části je šestipatrový. Následují jednotky s pěti patry a okrajová část má čtyři poschodí. Byl postaven ve druhé polovině padesátých let minulého století. Přesto, že má určité znaky stavebního stylu socialistického realizmu, nepatří do ochranné zóny Sorela. Samotná budova se během let téměř nezměnila a zachovala si svoji původní podobu.

Před vstupem do středu domu byl dodatečně postaven altánek. V přízemí a v prvním poschodí je několik lékařských ordinací. Nejznámějším nájemníkem je oddělení hudby a umění, havířovské Městské knihovny.

Dominantní postavení ale mají byty. Výrazných změn za uplynulých padesát let doznalo okolí mezi Pavlovovou ulicí a Nedbalovou. Na místech, kde vévodilo bláto, byly provedeny terénní úpravy, vyrostl nevelký park s urostlými stromy a travnatou plochou.

Uprostřed se nachází malá betonová plastika v kombinaci s glazovanou keramikou, nazvaná Kruh od nejmenovaného autora