„Ten nový systém je špatný. Nebudeme vědět, kolik žáků k nám nastoupí, ani po druhém či třetím kole. Nebudeme moci připravit úvazky učitelům a už vůbec ne rozvrh. Až 1. září budeme zjišťovat, kolik žáků k nám ve skutečnosti přišlo,“ uvedla ředitelka Střední školy hotelové a obchodně podnikatelské (SČHOP) v Českém Těšíně Vanda Palowská.

Ve škole může vzniknout dokonce situace, kdy přijdou učitelé o svou práci. „V situaci, kdy máme ve škole jedenáct oborů, nebudeme do poslední chvíle vědět, které obory máme naplněné, kteří odborní učitelé teorie a učitelé praxe budou mít úvazek a kteří ne, koho pak budeme nuceni propustit pro nadbytečnost. Při takovémto systému se všechno dozvíme až v září,“ dodala Palowská.

Další z ředitelů vidí situaci podobně. „Tři přihlášky na školu je úplný nesmysl. Kvůli nedostatku absolventů základních škol budou všichni třikrát přijati na různé školy a samozřejmě trojnásobně stoupne administrativa. O korespondenci a poštovném ani nemá cenu mluvit,“ tvrdí ředitel Střední odborné školy NET OFFICE v Orlové Pavel Michelsohn.

Ani situace s doručováním zásilek absolventům základních škol, které musejí školy uchazečům poslat doporučeně a do vlastních rukou, nebude lehká. Jedna zásilka vyjde na 38 korun. „Kvůli rozesílání dopisů budeme muset přijmout brigádníky. Tisíc přihlášek bude muset být zaevidováno, tisíc uchazečů bude třeba obeslat dvakrát. Bude to pro nás totální kolaps. Náklady na poštovné a spotřebu listů, obálek a tunerů odhadujeme u nás na 130 tisíc korun. Navíc pobočka pošty v Českém Těšíně nám už nyní nechce přijímat zásilky ve vyšším počtu,“ uvedla ředitelka SŠHOP Vanda Palowská.

V závěru přijímacích řízení budou sami uchazeči pod tlakem a ve stresu. „Největší dopad bude mít třípřihláškové opatření na ty dvě třetiny žáků, kteří nemají nejlepší prospěch,“ prohlásila ředitelka Střední průmyslové školy v Karviné Česlava Lukaštíková.

Podle ní nastane situace, kdy nejlepší žáci budou přijati hned na tři střední školy bez zkoušek, jen na základě prospěchu ze základní školy, a zbývající dvě třetiny žáků se slabším prospěchem obdrží ze tří středních škol rozhodnutí o nepřijetí. „Umí se vůbec někdo vcítit do kůže takového nešťastníka? Pravda, ve finále to nebudou plné dvě třetiny, protože na středních školách v České republice je více míst, než je dětí vycházejících ze základek, ale i tak bude mnoho nepřijatých,“ obává se ředitelka Lukaštíková.