Akci organizuje každým rokem školní odborová organizace pod vedením předsedy Jiřího Strnada. Pro děti je nejdříve připraven program v tělocvičně. Na několika stanovištích plní jednoduché úkoly, za jejichž splnění získávají odměny.

Za dětmi pak přišel Mikuláš s čertem. Společně si zazpívali koledu a Mikuláš pak všem dětem rozdal balíčky se sladkostmi a také diplom stvrzující účast na akci. „Mikulášské dopoledne je pořádáno pro děti zaměstnanců naší školy. Jsme rádi, že se jich každým rokem účastní více. Vedle těchto dětí zveme také žáky, kteří se učí v oborech určených pro handicapované školáky. Naše škola se zaměřuje na vzdělávání těchto dětí,“ řekl ředitel školy Vojtěch Kolařík.

Všechny děti i jejich rodiče se pak přesunuli na sousední krytý bazén. Nejdříve si mohli zaplavat a vyzkoušet potápění s dýchacími přístroji. Bazén má největší hloubku 4 metry.

Do vody pak bylo vpuštěno pětačtyřicet kaprů, které děti mohly lovit vlastníma rukama. Kapříci v bazénu neudělali ani několik temp, protože děti je pochytaly v průběhu několika minut. Na závěr byl do bazénu jako bonus vhozen kapr gigant. První lovci jej sice už vítězně táhli ke břehu, když se jim vysmekl a unikal do čtyřmetrové hloubky. Ani tam však nenašel bezpečí a druhý lovec už si jej uniknout nenechal.