Publiku se představil pěvecký sbor Rozmarýnek ze základní školy Žákovské, soubor lidových písní a tanců Vonička, dále vystoupili kejklíři, k poslechu byla lidová muzika, pro nejmenší hrálo divadlo a byla připravena celá řada dalších poutavých atrakcí. K hodně vyhledávaným místům patřila tvůrčí dílna střediska volného času Asterix a také ZŠ Žákovské. K radosti dětí nechyběl ani tradiční Mikuláš, anděl, čert a velký betlém. S ukázkou vánočního stolování se představili studenti Hotelové školy a Obchodní akademie z Tajovského ulice.

Rovněž nabídka drobných vánočních dárků se chlubila značnou pestrostí. Mnozí z příchozích si kupovali ručně malované baňky, vánoční ozdoby z železnobrodského skla, výrobky z kukuřičného šustí, slámy, cínové vojáčky, perníčky, vizovické a obřadní pečivo, keramiku, modrotisk, malované obrázky, textilní výrobky a obdobné výtvory.

V průběhu sobotního dopoledne porota vyhodnotila soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu vyhlášenou mezi mateřskými a základními školami. Nejúspěšnější byly: 1. místo MŠ Moravská, 2. MŠ Horymírova a 3. MŠ Mládí. V soutěži základních škol bylo pořadí na prvních třech místech: 1. ZŠ Františka Hrubína, 2. ZŠ Marie Pujmanové, 3. ZŠ 1. máje. Ceny předala čerstvě jmenovaná vedoucí odboru školství a kultury havířovského magistrátu Blanka Gelnarová. „Jarmark se vydařil. Počet návštěvníků byl velmi vysoký. Programová nabídka neměla chyb. Děti se dobře bavily,“ v kostce zhodnotila akci členka kulturní komise města Dagmar Černochová.