Kamera bude instalována v samotném centru města, na středovém dělícím pásu naproti Kulturnímu domu Radost. Napojena bude na dispečerské pracoviště na hlavním dispečinku na Karvinské ulici. Strážníci budou mít pomocí kamery přehled o dění po téměř celé délce Hlavní třídy. Uvidí od světelné křižovatky u OD Elan až po křižovatku u Podloubí. Současně mohou sledovat okolí KD Radost a Lučiny.

„V těchto dnech se pracuje na budování tohoto bodu, připojení a přenosu signálu. Kamera tam ještě není,“ řekl šéf havířovských strážníků Bohuslav Muras.

Kamerový systém, který má nyní městská policie k dispozici, bude po instalaci poslední kamery kompletní. Každý ze tří dispečinků má možnost obsluhy čtyř kamer. Dispečer může každou kameru libovolně natáčet do požadovaného směru. Poměrně značná je možnost přiblížení. Bez větších problémů je možné přibližovat až na detail obličejů nebo registračních značek vozidel.

Kamery městské policie nejsou určeny k tajnému špehování lidí. Pořizovány jsou za podpory ministerstva vnitra s cílem působit preventivně. Strážníci jimi odhalují pachatele přestupků nebo trestných činů nebo sledují dění v dopravě. Právě díky kamerám odhalili už několik pachatelů, kteří vykrádali vozidla.

Pomáhají také k usvědčení lidí, kteří porušují městské vyhlášky, například přecházejí přes trávnaté dělící pásy, nebo kouří na autobusových zastávkách či nádražních peronech.

Kamery městské policie jsou umístěny na těchto místech: věžový dům na náměstí Republiky, věžový dům naproti nemocnici, na prodejně Okay v obchodní zóně, nově na Hlavní třídě naproti Radosti, na věžovém domě na Těšínské ulici naproti Kauflandu, na parkovišti u ZŠ Kpt. Jasioka, na věžovém domě na Dlouhé třídě naproti Permonu, na věžovém domě u křižovatky poblíž Savely, na věžovém domě u vlakového nádraží, na věžovém domě na náměstí TGM, na paneláku na Lidické ulici a na domě v ulici Gen. Svobody.

Bezpečnostní kamerové systémy je možné najít i na jiných místech ve městě. Nejvíce kamer využívá k odhalování Tesco. Další mají například čerpací stanice a menší prodejny. Nejnovější kamerový systém instaloval Kaufland, který už nemohl spoléhat jen na bystrost svých detektivů.