Poplatky za odvoz a následnou likvidaci odpadu jsou rozděleny do čtyř sazeb. Liší se podle množství odpadu a četnosti odvozu. Provozovny, které si nechávají vyvézt kontejner o obsahu 110 litrů jednou za dva týdny, zaplatí roční poplatek 950 korun. Pokud mají odvoz takového kontejneru každý týden, platí 1900 korun. U větších kontejnerů o objemu 1100 litrů jsou ceny stanoveny na 3700 korun při čtrnáctidenním intervalu, nebo 7400 korun při týdenním.

„Ceny platí pro podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému likvidace odpadu na území města Havířova. Zapojení do tohoto systému není povinné. Využívají ho podnikatelé, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadu jako odpad komunální, nebo odpad komunálnímu podobný a nepožadují samostatnou odpadovou nádobu. V současné době máme uzavřeno celkem 159 smluv a v letošním roce bylo vybráno 191 867 korun,“ uvedla vedoucí tiskového oddělení havířovského magistrátu Radmila Friedlová.

Dosavadní ceny platily už od roku 2005, přestože se mezitím ceny za uložení každé tuny odpadu zvýšily. Město ke zvýšení poplatku přistoupilo až nyní, kdy se od Nového roku zvedají ceny za likvidaci odpadu na skládce i za odvoz Technickými službami Havířov.