Křižovatka byla skutečně přeznačkovaná. Ukázalo se to už při nedávném oficiálním předávání stavby. Úředníci i policisté tehdy potvrdili, že značky sice jsou podle projektu umístěny správně a v souladu s dopravními předpisy, ale současně přiznávali, že je jich zbytečně mnoho.

Důkladným posouzením bylo zjištěno, že řidiče nemusí informovat dvě značky hlavní silnice, které jsou umístěny v těsné blízkosti za sebou. Někteří řidiči, včetně strážníků, si všimli, že značek je na Hlavní třídě tolik, že přes ně nejde vidět na semafor.

Odstraněny byly i zdvojené značky informující o přechodech pro chodce.

Už první dny provozu nové světelné křižovatky prokázaly, že splnila svůj hlavní účel. Lidé mohou bezpečně přecházet nejvíce zatíženou ulici ve městě. Ne všichni však dodržují zákaz přecházení na červenou. Zatímco rušnou Hlavní třídu lidé přecházejí téměř všichni poctivě na zelenou, Gorkého a Svornosti přecházejí i na červenou, nebo o kus dále mimo přechod.

Moderní semafory přitom reagují na požadavky chodců i frekvenci projíždějících automobilů. V noci je zatím nastaven režim oranžového blikajícího světla. V případě potřeby je ale možné spustit režim stálé červené. Zelená by naskočila teprve ve chvíli, kdyby čidla v asfaltu zaznamenala přijíždějící vozidlo. To by navíc muselo jet předpisovou padesátkou, protože jinak by řidič přijel k semaforu brzy a musel by čekat. Takový noční režim je nyní v provozu na křižovatce na Orlovské ulici.