Pracovníci živnostenského úřadu a České obchodní inspekce se zaměřili na správnost označení stánků a dodržování živnostenského zákona, a také na to, aby nebyla porušována práva spotřebitelů.