Někteří lékaři nový řád komunikace s veřejností nechápou a tvrdí, že to jen zvyšuje už tak špatnou komunikaci a pnutí. „Chápu, že nelze zveřejňovat jakékoliv informace o zdravotním stavu pacienta nebo informace, které spadají pod ochranu osobních dat. Nicméně embargo se vztahuje úplně na vše. Proč by někdo řekl něco špatného, když by mělo vše fungovat? Zřejmě nefunguje. A nějakým zákazem a příkazem se to nezlepší,“ uvedl svůj názor lékař, který už nechce být jmenován.

Ředitelka nemocnice Věra Kovářová říká, že to není nestandardní opatření. Chce zamezit mnohdy dezinformacím, které poškozují dobré jméno nemocnice.
„Je to běžné ve velkých firmách, a my jsme velká firma. V žádném případě se nejedná o embargo nebo o to, že by lékaři nemohli vyjádřit své stanovisko. Požadujeme jen, aby veškeré informace, které chtějí na veřejnosti prezentovat, byly nejdříve konzultovány s vedením,“ vyjádřila se ředitelka nemocnice Věra Kovářová.

Zaměstnanci v nemocnici Karviná-Ráj nemají nařízeno, jak mají komunikovat, a podepisovat nic nemuseli. „Naše nemocnice nemá problém s únikem informací, lékaři jsou loajální. Záleží na doktorovi, zda na dotaz odpoví sám, nebo si přizve tiskového mluvčího. Náš personál rovněž prochází školením v komunikaci,“ řekla mluvčí rájecké nemocnice Hana Jakubková.