V lokalitě bývalé havířovské černouhelné šachty je připravován projekt, který počítá s lehkou průmyslovou výrobou, službami, kulturními i sportovními aktivitami. V budoucnu by rekultivovaná krajina měla sloužit i k bydlení.

Lokalitu spravuje společnost RPG, která ji po likvidaci šachty získala od důlní společnosti OKD. Na město budou nyní převedeny pozemky, kterými povedou rozvody elektrické energie, vody, plynu, kanalizace nebo se na nich budou stavět silnice, chodníky či cyklostezky.

Projekt ve středu posuzovali členové meziresortní komise, kteří uznali, že je životaschopný a hodný státní podpory. „Peníze budou vyplaceny pouze na budování inženýrských sítí. Rozhodnutím komise máme přislíbeno, že ministerstvo obchodu a průmyslu uhradí investice, a to v předběžně vyčíslené výši 212 milionů korun. Ta výše se ale může v průběhu realizace měnit. Další projektové práce bude připravovat společnost RPG, která do nich vloží dalších asi 10 milionů korun. Město se do projektu může finančně zapojit také. Je třeba možné, že město bude financovat stavbu veřejného osvětlení,“ řekl ekonomický náměstek havířovského primátora Eduard Heczko.

Příprava území bude trvat ještě několik měsíců. Jednotlivé projekty se pak budou realizovat další roky. „Věříme, že areál Dukly bude připraven k dalšímu využití koncem roku 2010, nebo v roce 2011. Tehdy už bude možné jednat s investory, kteří budou území využívat k podnikatelským záměrům. Projekt je koncipován pro smíšené využití, tedy průmyslovou výrobu, která nebude zatěžovat životní prostředí a pro společenské, kulturní a sportovní aktivity,“ dodal Heczko.

V areálu Dukly zůstaly jen některé objekty, které je možné i nadále využívat, nebo jsou památkově chráněny. Některé však s plným vědomím vedení RPG stále rozebírají zloději.