Na původní podobu tehdy nově budovaného města Havířova si dnes vzpomínají pouze nejstarší obyvatelé. Mladší si mohou původní vzhled ulice připomenout dobovými fotografiemi. Hlavní třída se totiž postupem času nořila do stínu košatých korun lip. Ty nakonec vyrostly natolik, že stínily veřejnému osvětlení. Také kvůli jejich chřadnutí vlivem automobilové dopravy a průmyslových exhalací byly stromy pokáceny a nahrazeny novými.

První várka pyramidálních habrů už je zasazena. Město sice původně počítalo s tím, že stromy pořídí na své vlastní náklady, ale nakonec využilo velkorysé nabídky ocelářského gigantu ArcelorMittal Ostrava, který se v rámci svých ekologických aktivit zavázal vysadit v celém regionu 1111 stromů. V Havířově to bude celkem 116 stromů podél Hlavní třídy, z nichž 52 už bylo vysazeno.

Habry mají menší výšku i korunu, takže nebudou v ulici tolik dominantní. Architekti očekávají, že ulice by díky tomu měla zůstat vzdušnější. Vynikne tak architektura socialistického realismu, v jejímž duchu bylo centrum města budováno.

„Doposud společnost ArcelorMittal Ostrava vysadila na Ostravsku 160 stromů. Ty havířovské patří mezi ně. Většina stromů, které vysazujeme, jsou již dosti vzrostlé dřeviny, takže náklady jsou opravdu vysoké,“ dodává ředitel ředitel pro životní prostředí Petr Baranek.

Všechny slíbené stromy vysází společnost ArcelorMittal Ostrava na Ostravsku do července příštího roku. Před letošním festivalem Colours of Ostrava oceláři slíbili, že za každou stovku plastových kelímků, které během hudební akce budou sebrány, vysadí jeden strom. „Kelímků bylo na festivalu sebráno 111 000 tisíc, což by znamenalo 1110 stromů. Přidali jsme jeden navíc, aby se to lépe pamatovalo všem, kteří budou chtít vědět, zda dodržíme slovo,“ říká tisková mluvčí ArcelorMittal Ostrava Věra Breiová.