Při sestavování rozpočtu se podle slov ekonomického náměstka Eduarda Heczka drželo raději při zemi a nepočítá s takovým navýšením příjmů jako v minulých letech. „Při kalkulacích jsme vycházeli z předpokladu příjmové částky, kde očekáváme, že sdílené daně budou s ohledem na celosvětovou finanční krizi stagnovat. Jaký bude mít krize konkrétní dopad na náš rozpočet, to v tuto chvíli ale opravdu nedokážeme odhadnout,“ zdůraznil Heczko důležitý faktor přípravy rozpočtu města.

Havířovská radnice na druhé straně snížila i výdajovou stránku. Jestliže byl letošní deficit přibližně ve výši 170 milionů korun, tak příští rok je sestaven tak, že bude záporný rozdíl mezi příjmy a výdaji pouze 23 milionů korun. „V této chvíli máme dostatek financí díky rezervám na účelových fondech, takže rozdíl jsme schopni uhradit z vlastních zdrojů,“ vysvětlil zdroj financování rozdílu Heczko.

Rezerva města se přitom ještě navýší, protože město získalo více příjmů, než podle plánu očekávalo a navíc mělo i nižší výdaje. „Každoročně plánujeme vyšší výdaje, než nakonec zrealizujeme. Tradičně nám zbylo nejvíce peněz na odboru investic, kde jsme nedokázali uskutečnit všechny plánované akce, které se přesunou na další rok,“ přiznal dále ekonomický náměstek.

Ten dále uvedl, že vyšší zůstatek nemůže město rychle proinvestovat, ale udělá lépe, když si ho ponechá a využije ho v dalším období. „Podle odhadů odborníků by měla finanční krize vrcholit v roce 2010, kdy nás čekají další velké investiční akce, takže bude rozumné si tyto peníze ponechat jako rezervu právě na tento rok,“ dodal Eduard Heczko.