Odlehčovací služba je určena nesoběstačným pacientům v době, kdy jim nemůže tuto péči zajistit rodina nebo osoba, která se o něj celodenně a dlouhodobě stará. Cílem je umožnit pečujícímu čas k odpočinku, regeneraci a načerpání sil. Respitní péči mohou rovněž využívat lidé, kteří se přechodně nachází v krizové sociální situaci a nejsou schopni najít řešení svépomoci ani prostřednictvím terénních sociálních či zdravotních služeb.

Existují však i jiné situace, kdy by tato odlehčovací služba mohla seniorovi pomoci. „Jsou pacienti, například po operaci nebo mozkové cévní příhodě, kteří by mohli být z nemocnice propuštěni do domácího léčení. Problém je ten, že nemají nikoho, kdo by jim v rekonvalescenci pomohl. Víme, že lůžka v léčebnách pro dlouhodobě nemocné jsou často obsazená. Proto chceme navázat spolupráci se zdravotnickým personálem havířovské nemocnice.

Spolupráce by probíhala na úrovni vzájemné kvalitní a včasné informovanosti rodiny a pacienta o možnosti služby respitní péče a zároveň pracovníků sociálních služeb o pacientech, kteří se v této situaci ocitnou,“ řekla vedoucí střediska zdravotních zařízení Anna Tomečková.

Zdravotnický personál složený z všeobecných sester, ošetřovatelek, ergoterapeuta se klientům maximálně věnuje, a to v několika úrovních. Jedná se o uspokojení individuálních bio-psycho-sociálních potřeb, upevňování fyzických, sociálních, duševních schopností a dovedností. Pracovníci podporují soběstačnost klientů při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu. Aktivity jsou rovněž zaměřeny na smysluplné vyplnění volného času aktivizaci klienta. V neposlední řadě zdravotníci také pracují na zajištění bezpečí jak emociálního, tak fyzického a navození pocitu důvěry v poskytované služby.

„Prostředí a vybavení pokojů je zde na vysoké úrovni. Jednolůžkové i dvojlůžkové pokoje mají samostatná sociální zařízení. Personál má dostatek času a prostoru na individuální práci s klientem. Podle indikace provádíme rehabilitace, ale také různé aktivační činnosti, jako je například nácvik jemné motoriky. Je velice důležité, aby se klient snažil být aktivní,“ dodala Tomečková.

Klient, který se rozhodne pro využití služeb respitní péče musí podat písemnou žádost, dále vyjádření ošetřujícího lékaře a kopie příjmových dokladů. Sociální pracovnici pak provedou šetření v domácnosti žadatele. „Jedná se o placenou službu. Klient si hradí ubytování (160 Kč/den ve dvojlůžkovém pokoji, 180 Kč/den v jednolůžkovém pokoji) a stravu. Cena služeb za péči se odvíjí od výše přiznaného příspěvku na péči,“ doplnila Anna Tomečková.