Nejdůležitějším bodem bylo schvalování rozpočtu města na rok 2009. Ten byl po krátké diskusi přijat, když proti němu nedošlo k žádnému výpadu z řad opozice.

Nejvíce vzruchu přinesl plán znovuobnovení tradiční akce Havířov v květech. Tady někteří opoziční zastupitelé nenechali na navrhovatelích nitku suchou. „Jedná se o navázání na typickou komunistickou akci. Vzpomínám si, jak nás nutili k účasti a my jsme ji museli absolvovat povinně. Proto si myslím, že není dobré na tuto akci v dnešní době navazovat,“ řekl Petr Podstavka (ODS).

Tímto prohlášením zvedl ze židle některé komunistické zastupitele, a možná je tím navíc vyprovokoval ke kladnému stanovisku, které na minulém zastupitelstvu nesdíleli. „Na Havířov v květech nikdy nikdo nikoho nenutil chodit. Na tuto akci se lidé těšili a dostavili se vždy zcela dobrovolně,“ oponoval například Miroslav Kronenberg.

Zastupitelé nakonec dali Havířovu v květech zelenou, když pro něj hlasovali i někteří členové ODS. Po několikaleté pauze je určen termín jeho konání na 20. června.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí také zprávu rady, která se zabývala peticí občanů vyjadřujících nesouhlas s výstavbou komerčních nadzemních garáží s kapacitou asi tři sta automobilů uprostřed obytného komplexu v centru města pro obchodní dům Elan. „Výstavba parkovacího domu je v souladu s územním plánem a není důvod něco rušit. Jsme přesvědčeni, že případná stavba nebude mít ani výrazný negativní vliv na životní prostředí,“ řekl náměstek primátora Zdeněk Osmanczyk.

Nyní je studie na krajském úřadě, kde se má posoudit právě dopad stavby na životní prostředí.