Rekonstrukce probíhala za provozu, pouze na nezbytně nutnou dobu byl sběrný dvůr uzavřen. „Sběrný dvůr v ulici Na Horkách prošel modernizací a jeho plocha byla rozšířena. Městu se podařilo na tuto akci získat dotaci v rámci programu Zkvalitnění nakládání s odpady,“ uvedla Jarmila Lyčková, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí. Přestavba stála čtyři a půl milionu korun.

Každý obyvatel Českého Těšína může ve dvoře odevzdat po předložení občanského průkazu bezplatně neomezené množství objemného odpadu, bioodpadu, vytříděného odpadu, nebezpečného odpadu a sběrný dvůr slouží i jako místo zpětného odběru. Sběrný dvůr má momentálně otevřeno tři dny v týdnu a uvažuje se o přidání ještě jednoho dne.