Základní kámen římskokatolického kostela sv. Anny na Hlavní třídě byl položen 28. dubna 1841. Výstavba trvala něco málo přes čtyři roky. Dne 27. července 1845 byl zasvěcen svaté Anně. Empírová stavba spolu s protějším zámkem vytváří dnes pohledovou dominantu při vjezdu do Havířova.

V letech 1969 až 1971 se provedla částečná přestavba kostela. Zvětšil se jeho interiér a nabyl na funkčnosti. Veškeré náklady pokryla farnost z vlastních prostředků a darů věřících.

Devadesátá léta dvacátého století jsou ve znamení rozsáhlé obnovy a modernizace budovy. Pořídily se nové zvony, opravila střecha, byl vymalován, zrestaurován svatostánek a původní oltář. Původní zastaralé topení se nahradilo novým účinnějším. Kostel se stal pro svou dobrou akustiku také oblíbeným místem vánočních koncertů. K nejhezčím patřila Česká mše vánoční od skladatele Jakuba Jana Ryby. Pro nedostatek zpěváků mužů se letos na svatého Štěpána již konat nebude. Je to obrovská škoda.