Pro někoho možná s trochu šokujícím návrhem přišel na nedávnou schůzku se zástupci Osadního výboru Výhoda ředitel OKD Rekultivace Radim Tabášek.
Nechal se totiž slyšet, že pokud se bude v budoucnu pod Výhodou těžit, postaví OKD místním nové domy někde jinde. „Musím říct, že je to poprvé v historii, že společnost OKD bere v potaz názory občanů a i do budoucna je s námi ochotna konzultovat další své kroky,“ řekl předseda Osadního výboru Výhoda Jiří Bobrek.

Lidé z Výhody se nejvíce zajímali o to, zda se bude pod jejich domy těžit uhlí. „Na začátku letošního roku jsme se rozhodli investovat do důlních technologií, které částečně pozmění naše těžební plány. S vedením města Orlová jsme se proto dohodli, že své záměry ve vztahu k této lokalitě sdělíme radním i občanům do září 2009. Aktuálně tedy nejde pro občany Výhody o nic nového, těžba pod Výhodou zůstává stejně jako v minulém období jednou z mnoha variant,“ upřesnil mluvčí OKD Vladislav Sobol.

V minulosti se pod touto lokalitou těžilo uhlí a na domy místních to mělo negativní dopad. „Nechtěli jsme dál trpět tím, že bychom se museli potýkat se škodami na domech. Také jsme se chtěli vyhnout situaci, která nastala například na Kozinci v Doubravě, kde došlo přímo k občanským sporům,“ líčil situaci Jiří Bobrek.

Ne všichni totiž chtěli svůj dům opustit a otáleli s podpisem smlouvy o vyrovnání majetkových vztahů. Přesto, že zatím není definitivně jisté, že se pod Výhodou bude těžit, OKD se zabývá možnou alternativou postupu v případě zahájení těžby. „I když je to velmi předčasná otázka, už jsme se předběžně dohodli s Osadním výborem Výhoda na společném postupu, samozřejmě ve spolupráci s městem,“ upřesnil mluvčí OKD Sobol.

„Pokud by k rozhodnutí o těžbě došlo, v součinnosti bychom v souladu s územními plány zpracovali studii výstavby nové osady. Jak jsem ale uvedl, jde zatím jen o jedno z mnoha možných řešení. Důležitá je pro nás dohoda s vedením Osadního výboru Výhoda, že je budeme o všech našich záměrech a plánech včas informovat,“ upřesnil Sobol.

Předseda Osadního výboru Výhoda připustil, že varianta přesídlení tamních obyvatel jinam není nemožná. „Asi by záleželo na tom, kde by nové domy vyrostly a také na vzájemné komunikaci a dohodě jak s OKD, tak i s městem,“ dodal Jiří Bobrek.