V posledních dnech se rozvířila celorepubliková debata o tom, zda budou po Silvestrovské půlnoci strážníci oprávněni měřit rychlost. Zákonodárci jim jejich práci ztížili několika podmínkami. Patří mezi ně například povinnost označit úsek měření dopravní značkou a lokality měření musí mít strážníci dojednány s republikovou policií.

V Havířově by se splněním podmínek měření neměl být problém. „Vše máme připraveno a předjednáno. Čekáme jen na detailní upřesnění. Měřené úseky jsme připraveni označit přenosnými značkami,“ potvrdil šéf havířovských strážníků Bohuslav Muras.

Havířovští strážníci dosud měří rychlost vozidel téměř každý den. Jejich laserový radar je v provozu vždy, pokud stačí jeho nabíjecí baterie, tedy minimálně hodinu a půl. Průběžně se střídají denní doby a místa měření. Havířovská městská policie nepřistoupila na praktiky jiných obecních policií, které měří rychlost z vozidel, kde je radar napojen na zdroj energie.

V Havířově mají hlídky nařízeno stát s radarem venku u silnice, aby je bylo vidět. Strážníci, kteří zastavují vozidla, musejí mít na sobě reflexní vesty a zpravidla je mívají i ti, kteří stojí kus vpředu s radarem. Strážníkům je často vytýkáno, že rychlost měří na stále stejných místech. Ta však byla vybrána právě s ohledem na bezpečnost. Strážníci musí mít vhodný prostor k odstavování vozidel, aby neohrozili bezpečnost silničního provozu a taky sebe. Měří se zejména v lokalitách, kde řidiči rychlost překračují a stávají se tam nehody. Velmi často je radar v provozu na Národní třídě. Ani dělené přechody tam nedokázaly zcela zabránit srážkám automobilů s chodci.