„Na rozšířeném primářském sboru 18. prosince jsme ohlásili, kdo se umístil ve druhém kole výběrového řízení na prvním místě. Stal se jím lékař, pedagog a odborník Jan Ürge, který nabídku vedení nemocnice přijal a na interní oddělení nastoupí nejpozději k 28. únoru 2009,“ řekla náměstkyně pro řízení lidských zdrojů a marketing Zuzana Wroblowská.

Výběrového řízení se měli zúčastnit tři kandidáti, z nichž jedním byl dočasně jmenovaný primář interny Pavel Vávra, který je současně vedoucím lékařem interních oborů na multioborové jednotce intenzivní péče.

„Všichni uchazeči prokázali porovnatelné nadstandardní odborné předpoklady pro výkon funkce primáře. Na základě těchto zjištění byl pro rozhodnutí o vítězném kandidátovi směrodatný profil manažersko-psychologických předpokladů a připravenost prosadit rozvojové záměry oddělení a nemocnice jako celku. S lékaři, kteří se umístili na dalších pozicích, vedení nemocnice zahájilo jednání a tyto rozhovory dosud nebyly ukončeny,“ doplnila Wroblowská.