Panel s velkoplošnými fotografiemi vidí každý, kdo vstoupí do budovy magistrátu hlavním vchodem a také všichni, kteří stoupají po schodech do prvního patra.

Na mechanických otočných panelech se nyní střídají tři fotografie, na nichž je Kulturní dům Radost, noční snímek Brány s kyvadlem a pramenem a pohled na náměstí republiky. Dříve se na panelech měnily fotografie vodních lyžařů, OD Budoucnost a meandry řeky Lučiny.

Původně se trojhranné panely otáčely v pravidelných intervalech, aby se obrazce průběžně měnily. V současné době je však mechanismus úmyslně zastaven. „Je to z bezpečnostních důvodů. Před časem mezi panely strčila prsty malá dívenka. Aby se něco podobného neopakovalo, je mechanismus vypnut. Panely otáčíme vždy jednou za čas,“ vysvětlil tajemník havířovského magistrátu Milan Menšík.

Zda bude zařízení upraveno, aby mezi panely nemohl nikdo strčit ani prsty ani nějaký předmět, není zatím známo. V úvahu přichází například zasklení.