Těšínská ulice v Šenově, která je jednou z úseku silnice II/479 vedoucí z Ostravy do Havířova, výrazně měnila během uplynulých let svoji podobu.
V první polovině 20. století patřila ke klidným, poměrně málo frekventovaným dopravním cestám. K raritám patřil hraniční přechod mezi ČSR a Polskem, provizorně postavený koncem roku 1938. Ten ale dlouhého trvání neměl.

Výrazných přeměn silnice doznala v období výstavby Havířova, kdy se provoz motorových vozidel podstatně zvýšil.

V roce 1960 bylo započato s jejím rozšiřováním. Postupně dostala nový asfaltový povrch a zařadila se k důležitým dopravním tepnám v regionu.

Další etapa modernizace Těšínské ulice byla zahájena po roce 1990. Mezi její větší akce patřila například přestavba křižovatky nedaleko Lipové ulice na malý kruhový objezd. Nedávno se obnovil chodník.

Také vzhled domovní zástavby po obou stranách cesty se postupem času vylepšoval. Po uvedení do provozu silnice 1. třídy číslo I/11 Ostrava – Havířov, se provoz na Těšínské ulici zmenšil.