Pro polétavý prach je stanoven průměrný čtyřiadvacetihodinový limit 50 mikrogramů mikroskopických částic v krychlovém metru vzduchu. Stanice rozmístěné po celém území kraje zaznamenávají hodnoty v hodinových intervalech.

Ve Věřňovicích bylo v noci v hodinových intervalech naměřeno až 382 mikrogramů prachu. Ráno se situace nadále zhoršovala. Hranice 300 mikrogramů byla překročena také v Karviné. Dopoledne se prašnost snížila k hranici kolem 100 mikrogramů.

Zatím nejvíce postihla v této zimě inverze region v polovině prosince. Ve Věřňovicích u Bohumína bylo naměřeno až 546 mikrogramů.

Při zhoršených rozptylových podmínkách by lidé měli omezit fyzickou námahu a pohyb ve venkovním prostředí. Doporučuje se omezit větrání.

Polétavý prach pochází především z průmyslové výroby, zejména železárenských provozů a také z lokálních topenišť a dopravy. Mikroskopické prachové částice obsahují těžké a jedovaté prvky.
Inverze nastává obrácením teplotních poměrů vzduchu v kotlinách. Zatímco za normální situace je vzduch teplejší u země, při inverzi je tomu opačně. Inverze nastává zpravidla v zimním období, nejčastěji za mrazivých teplot a bezvětří. Zatímco v nížinách se v době inverze drží nízká teplota a vysoké koncentrace škodlivin, na horách bývá vzduch čistý, je tam slunečno a vyšší teplota.