Vedení kraje potvrdilo, že se Kovářová za dobu svého působení ve funkci ředitelky snažila realizovat řadu ekonomických i personálních opatření. „Přes tuto snahu problémy v obou oblastech přetrvávaly. Rovněž stížnosti ze strany lékařů a pacientů hodnotily tuto situaci jako velmi vážnou,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Karel Konečný s tím, že pro zabezpečení bezproblémového chodu nemocnice byl od 8. 1. 2009 do funkce ředitele Nemocnice s poliklinikou Havířov jmenován Ing. Jan Ferenc.

Největší kritiku si Kovářová vysloužila především za nezvládnutí své manažérské funkce. Z nemocnice jí začali utíkat kvalifikovaní lékaři a některým oddělením dokonce hrozil totální kolaps. Nejakutnější situace byla na interně.

Kdo je nový ředitel

Nový ředitel Jan Ferenc působil ještě před koncem uplynulého roku jako výkonný ředitel nemocnice v Karlových Varech. Z funkce byl odvolán k 31. prosinci 2008. „Beru to zcela normálně. Když mě v týmu nechtějí, pak nevím, co bych tady dělal,“ uvedl ke svému odvolání Ferenc. Jeho odvolání souviselo se změnami ve vedení České zdravotní, která karlovarskou nemocnici řídila. Stejně byli odvoláni i ředitelé nemocnic v Chebu a Sokolově.

Ferenc musel v karlovarské nemocnici čelit ostré kritice a zaměstnanci dokonce proti němu a jeho kolegům pořádali demonstrace. Několik trestních oznámení ještě řeší policie.

V období let 1995 – 2004 byl Ferenc ředitelem krajem zřizované Nemocnice Třinec-Sosna. "V této době nemocnice hospodařila s kladným hospodářským výsledkem, pozitivně byla také hodnocena komunikace a to jak se zaměstnanci, tak i se zřizovatelem. Jan Ferenc je považován za všeobecně uznávaného odborníka v oblasti zdravotnictví. Má veškeré předpoklady pro výkon funkce ředitele nemocnice v Havířově. Doufám, že pod jeho vedením dojde nejen ke zlepšení personální a ekonomické situace v nemocnici, ale především ke zkvalitnění komunikace a zdravotní péče v oblasti Havířova,“ dodal náměstek Konečný.

Hned zítra se pustí nový ředitel do úřadovaní a začne kontrolou personálního obsazení. „Zdravotní pojišťovna stanovuje minimální počet obsazených míst jednotlivých oddělení, a to musí být dodrženo. Proto se v prvé řadě podívám na tyto smlouvy. Samozřejmě, že také budu hned jednat se všemi primáři,“ řekl Ferenc.