Udiveně hned na počátku například reagoval na to, že u lékařů v posledních letech nedocházelo k meziročnímu navýšení průměrných mezd. „Určitě si to ověřím, protože se mi tomu nechce věřit a snad to ani není možné. Rok to mohou lékaři tolerovat, když na to nejsou prostředky, ale pak se to musí třeba projevit na zvýšené úhradě za lékařskou pohotovostní službu nebo v osobním ohodnocení. To je také navýšení, i když není v platu,“ řekl k situaci platů doktorů Jan Ferenc. Skutečnost je ale taková, že od února 2007 jsou na tom doktoři stejně, tedy bez přidání byť jen jedné koruny.

Ferenc se rovněž bude muset vypořádat s personální krizí, kterou zřejmě tak velkou nečekal. Situaci o počtu doktorů na jednotlivých odděleních čerpal z internetových stránek nemocnice. Problém je ten, že jména vůbec nesouhlasí s aktuálním počtem zaměstnanců, i když na to byli zodpovědní lidé upozorňováni. „Podle toho, co jsem si přečetl, jsem měl pocit, že s počtem personálu to není tak špatné. Že informace na stránkách nejsou aktuální, jsem nevěděl.

Nemocnice musí splňovat personální obsazení, to ukládá také smlouva s pojišťovnou. Proto se na tyto kvóty ihned zaměřím. Pokud budou zjištěny na odděleních nedostatky, budu z toho muset vyvést důsledky a řešit situaci,“ dodal Ferenc.

Jednou z nejdůležitějších úloh ředitele, manažera nemocnice je vykazování vyrovnaného hospodářského výsledku. Nemocnice bude za loňský rok určitě v mínusových číslech. Zatím se hovoří o desetimilionové ztrátě. „Konkrétní přesná čísla budou známa až během února. Pokud to bude kolem deseti milionů korun, není to až tak strašné. Mým úkolem je hospodařit tak, aby výsledek byl vyrovnaný. To například znamená zjistit, zda je veškerý majetek využitý, či není. Existuje cesta a zabývání se třeba tím, proč máme osm operačních sálů a málo operací. Musí to být vše vyrovnané z hlediska nákladů na pokrytí léků, zdravotnického materiálů, mezd, či energie. Budu hledat kroky, které povedou k plusovým číslům, bez snižování mezd zaměstnanců,“ doplnil ředitel, který má rovněž v plánu vypracovat se svým týmem pětiletý plán rozvoje nemocnice, na kterém se mají podílet i primáři.

Mezi samotnými lékaři moc optimismu není. Zoufale čekají, že opravdu přijde někdo, kdo nalezne ten pravý směr. „Střídání ředitelů a stále nestabilní situace, to je opravdu špatné. Přece nikdo nechce, aby občané dojížděli za lékařskou nemocniční péčí do jiného města. Pokud se do roka situace nezmění a nové vedení nenalezne cestu, nevidím to dobře,“ řekl jeden z lékařů havířovské nemocnice.