Nemocnice s poliklinikou v Havířově oslaví letos 40. výročí svého založení. Slavnostně byla otevřená 27. listopadu 1969. Ve skutečnosti zahájila svou činnost v omezeném rozsahu o tři roky dříve. Jako první se postavil pavilon infekční a plicní s respiračními chorobami.

První pacienti na lůžková oddělení byli přijati 21. listopadu 1966. Tento datum v kronice města Havířova je uveden jako vznik nemocnice. Její chod byl od počátku doprovázen celou řadou problémů a nedostatků. V důsledku nedokončení hospodářské budovy se strava dovážela z karvinské nemocnice. Tam se také zajišťovalo i praní prádla. Nebyla včas uvedena do provozu čistící stanice, kotelna a spalovna odpadků.

Nemocnice prodělala několik vývojových etap, které jí formovaly do současné podoby. Vznikla další oddělení a odborné ambulance, dynamicky se rozšiřovaly zdravotnické služby. Bylo vybudováno pracoviště centrálního příjmu a nedávno komplex centrálních operačních sálů. K posledním modernizačním krokům patří otevření mezioborové jednotky intenzivní péče, urgentního příjmu, porodního a novorozeneckého oddělení v roce 2008.