Počet lidí s trvalým pobytem ve městě několik let pravidelně klesá. Tento jev se samozřejmě negativně projevuje i do daňových příjmů, které plní pokladnu magistrátu. Podle vedení města jde naštěstí jen o minimální částky.

Nejdůležitější je, že Havířov spadá do kategorie měst od 50 do 100 tisíc obyvatel. Se svými 82 296 obyvateli a 786 cizinci s platným trvalým pobytem má tedy v tuto chvíli k oběma hranicím hodně daleko. Díky tomu ho žádné velké změny v oblasti daňových příjmů nečekají. „Co se týká inkasování peněz od státu přímo závislé na jednotlivé občany, tak se jedná o peníze v řádech stokorun za rok. Navíc při tom hraje roli hodně faktorů a na výpočet se používá hodně složitý vzorec,“ řekl ekonomický náměstek Eduard Heczko.

Při současném meziročním snížení počtu obyvatel přibližně o pět set lidí se tedy může jednat podle těchto informací o desetisíce korun. To je při daňových příjmech města, které se pohybují okolo jedné miliardy korun, opravdu zanedbatelné.