Seminář k elektronické komunikaci a elektronickému podání písemností v daňovém řízení organizuje havířovský finanční úřad a Finanční ředitelství v Ostravě. Konat se bude 6. února v objektu vysoké školy na Nezvalově ulici. „Chceme podnikatelům přiblížit práci se systémem, vysvětlit jeho možnosti a novinky, aby pro ně komunikace s úřadem nebyla zbytečně komplikovaná. Vzhledem k omezeným kapacitním možnostem našeho úřadu pořádáme seminář v budově vysoké školy,“ řekla ředitelka Finančního úřadu v Havířově Darja Janků.

Účastníci semináře se mimo jiných informací dozvědí například jak snadno a rychle připravit a poslat daňové přiznání nebo jiné podání na příslušný finanční úřad, jaké má používání daňového portálu výhody či za jakých okolností se jich týká osvobození od správních poplatků při elektronické komunikaci.
Bezplatný seminář bude trvat zhruba 3,5 hodiny. Účast je však nutné předem potvrdit na email: leona.szymurdova@hav.os.ds.mfcr.cz, nebo na telefonním čísle 596 495 322.