Výše poplatku záleží na tom, kolik psů má jeden držitel a taky na tom, kde bydlí. Za jednoho psa se platí ročně 1 100 korun, za druhého a každého dalšího psa 1 650 korun. Je-li držitelem psa poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, přijde ho pejsek ročně na 200 korun a za druhého a každého dalšího psa zaplatí o sto korun víc. Levnější je také chov psů v rodinném domě. Tady zaplatí majitel 300 korun a za druhého a dalšího 450 korun ročně.

„V těchto dnech rozesíláme složenky k úhradě místního poplatku. Pokud je výše poplatku vyšší než 500 korun, je možno ho zaplatit ve dvou stejných splátkách,“ řekla mluvčí havířovské radnice Jana Pondělíčková.

Celou částku, nebo její první polovinu, mají povinnost pejskaři uhradit nejpozději do konce března. Druhou polovinu mohou městu vyrovnat do konce září. Ti, kteří mají vůči magistrátu z předchozích let nějaký dluh, musejí počítat s tím, že se jim ho radnice nyní připočítá a na složence najdou celkovou částku s poplatkem za rok 2009. Poštovní poukázka může přitom být uhrazena také přímo na pokladně Magistrátu města Havířova v úředních dnech.

„Žádáme držitele psů taky o to, aby ohlásili případné změny, které mají vliv na poplatkovou povinnost. Jedná se například o úhyn psa, ztrátu, darování jinému držiteli nebo změnu trvalého pobytu držitele psa,“ upozornila Pondělíčková.

Poplatky za psy se v Havířově nemění už několik let. V roce 2008 evidoval havířovský magistrát 7 000 psů od 6 307 poplatníků a vybral za ně 2,5 milionu korun.