Už se nějak projevila „krize“ ve statistikách Úřadu práce v Karviné?
„Bylo by bláhové si myslet, že Karvinsku se krize vyhne. Podle nejnovější statistiky za prosinec loňského roku už evidujeme nárůst počtu uchazečů, ale nespojoval bych tuto skutečnost nutně s postupující celosvětovou krizí. Faktem však je, že zatímco v létě a počátkem podzimu požadovali zaměstnavatelé lidi, které by mohli přijmout či rekvalifikovat, nyní tyto požadavky zcela zmizely. Ovšem co se týče poslední statistiky, je nutno říct, že zvyšující se počty lidí, kteří přicházejí na úřad práce před koncem roku, jsou již tradiční a souvisejí například se zimní přestávkou ve stavebnictví.“

Máte už nějaké signály o chystaném propouštění u významných zaměstnavatelů, ale třeba i menších firem na Karvinsku?
„Mám. Oslovili mě už ředitelé některých firem s požadavkem povolit snížení platů zaměstnanců na přechodnou dobu. Ve podnicích, kde mají odbory, si tyto záležitosti řeší vedení firmy s odbory, v těch ostatních je protistranou ředitel úřadu práce.“

A jaký je výsledek?
„V případě jedné z firem, které sídlí v průmyslové zóně Nové Pole v Karviné, jsem vyhověl požadavku snížení platů na dobu dvou měsíců. Pořád je pro mě jako ředitele úřadu práce lepší., když lidé dočasně pobírají nižší plat, než aby přišli o práci zcela.“

Jaké argumenty ředitelé firem požadujících povolení snížení platů argumentují?
„V řadě případů je to výrazné snížení objednávek na sortiment, který firma vyrábí, anebo dokonce ještě neuzavřené smlouvy s odběrateli a tudíž nejistota, zda výrobky někdo koupí a zaplatí za ně. Všichni samozřejmě doufají, že to opatření je přechodné a ve druhé čtvrtletí roku se situace zlepší.“

A co když se nezlepší?
„To samozřejmě předbíháme, ale bude to pochopitelně problém. Ale všichni zatím dělají všechno pro to, aby nemuseli propouštět.“

Kterých místních podniků se podle vás může krize dotknout nejvíce?
„Všeobecně se mluví o krizi v hutnictví, což dokazují události posledních dní, kdy ohlásil masivní propouštění ocelářský gigant ArcelorMittal v Ostravě. Co ale bude mít na Karvinsko přímý dopad, bude omezení výroby v nošovické automobilce Hyundai. Nejméně dvě nebo tři firmy na Karvinsku totiž vyrábějí prakticky jen pro Hyundai, a pokud budou mít nižší odbyt, budou se s tímto faktem muset nějak vypořádat. Jak, to je nasnadě. Rovněž omezí výrobu, sníží platy a budou doufat, že se situace zlepší. Mluvíme samozřejmě o pobočkách korejských firem v Karviné na Novém Poli a v Českém Těšíně.“

Když vezeme seznam nejčastějších profesí, ve kterých lidé v dělnickém stavu na Karvinsku pracují, máme jasno, že to budou zaměstnanci podniků vyrábějících pro automobilový průmysl a hutí. Ve kterém městě by ztráta zaměstnání mohla postihnout nejvíce lidí?
„Takto přesně to asi říci nelze, protože lidé za prací hodně dojíždějí napříč celým okresem. Ale pokud bude ve velkém propouštět ostravský ArcelorMittal, dotkne se to hodně lidí v Havířově, protože těch tam asi po Ostravě pracuje možná nejvíce.“

Je podle vás možné, že by ztráta zaměstnání mohla paradoxně na druhé straně vyřešit dlouhodobě nenaplněnou poptávku v jiných oborech, kde zaměstnavatelé marně hledali pracovníky?
„Je otázkou, jestli nějaká nenaplněná poptávka vůbec bude. Ale možné to samozřejmě je. Minimálně v tomto směru, že si zaměstnavatelé budou moci vybrat lidi s vyšší kvalifikací s nižšími mzdovými nároky, než jaké měli ti, které byli na trhu práce dosud volní a často měli neúměrné mzdové požadavky.“

Mluvili jsme o tom, že poslední statistiky zaregistrovaly vzestup počtu uchazečů. Existuje už nějaký odhad, jak moc by se letos kvůli krizi mohla nezaměstnanost zvednout?? O kolik procent?
„Existuje odhad, který zveřejnilo ministerstvo práce a sociálních věci, kde se počítá s nárůstem počtu nezaměstnaných v roce 2009 o 3 až 4 procent v rámci republiky. Pokud vezmeme za základ jedenáctiprocentní úroveň nezaměstnanosti na Karvinsku v roce 2008, dostali bychom se podle tohoto odhadu až na čísla 14,5 až 15 procenta. A to bylo nepříjemné.“