„Nový projekt jsme podpořili z Fondu volného času dětí a mládeže města. Zájemci z řad žáků našich základních škol se takto mohou naučit televizní žurnalistické práci. Příspěvky ze školních akcí sami natáčejí, střihají a opatřují komentáři.,“ řekl náměstek primátora města Petr Juras.

Projekt se rozjel loni v září, zájem natáčet své školní akce, události a různé aktivity, projevilo sedm z 12 karvinských základních škol. „Město uvolnilo každé škole částku potřebnou na zakoupení potřebné techniky a kameraman městské televize proškolil všechny žákovské televizní štáby. Děti by měly zvládnout nejen základy filmové práce, ale rovněž by se měly naučit vnímat svět a společenské dění kolem sebe a promítnout to do svých reportáží,“ doplnil Juras s tím, že práci dětí vždy koordinuje jeden z učitelů.

První pětiminutové školní televizní vysílání bude k vidění dnes po skončení pravidelného hlavního vydání Karvinského expresu a informací ze širšího regionu – cca v 18.20 hodin. Všechny reportáže budou také k dispozici na internetu. Jako první pojedou reportáže ze ZŠ Dělnická, v dalších týdnech budou následovat i školy Školská, Cihelní, Majakovského ad.