V průběhu roku jsou zjišťovány stromy, které jsou buď nemocné, staré nebo usychající. Pokud jim není pomoci, jsou navrženy k likvidaci. „Ročně musíme pokácet okolo 300 až 400 stromů, které většinou svým stavem či polohou ohrožují a omezují okolí, nebo třeba uschnou. Ročně přijde na magistrát města přes 300 žádostí o pokácení stromů nebo keřů. Každou žádost pak musí město ověřit a posoudit, zda jsou ořez či pokácení nezbytné. Také nám své připomínky k pokácení určitých stromů předkládají strážníci městské policie, zejména pokud se jedná o stromy, které zaclánějí řidičům v blízkosti dopravního značení, nebo cloní výhled v křižovatkách. Zda jsou požadavky oprávněné, posuzuje odbor životního prostředí a poradní hlas má pracovnice odboru místního hospodářství a dopravy,“ uvedla mluvčí havířovského magistrátu Jana Pondělíčková.

Na ořezy a pokácení dřevin vydá město okolo 7 až 8 milionů korun. Celou oblast údržby zeleně letos radnice podpoří téměř 35 miliony korun, které budou vynaloženy na sekání trávy, výsadbu květinových záhonů, úpravu živých plotů či středových pásů. O veřejnou zeleň se ve městě starají dvě firmy. Každá má svůj rajón, za který je zodpovědná. „Konkrétně na ulici 1. máje jsou káceny čtyři lípy, jeden smrk a jedna sakura. Důvodem byl jejich zdravotní stav nebo nevhodné umístění, kdy stínily veřejnému osvětlení. Už v prosinci jsme provedli kácení stromů na Moskevské a Karvinské ulici,“ dodala Pondělíčková.