„Část nákladů na vyčištění hradíme z vlastních zdrojů a část z dotace ministerstva zemědělství. Příprava na vyčištění rybníku nám trvala několik let. Rybník je totiž významným krajinným prvkem a nachází se v chráněné ptačí oblasti,“ uvedl vlastník rybníku Hynek Sochor z Rybářství Rychvald

Podle něj bude vyčištěno jen něco přes 60 procent plochy rybníka, zbytek zůstane na základě požadavků ekologů zachován pro vzácnou faunu a floru.
V současné době čistí desítka bagrů od nánosů bahna dno 30ti hektarového rybníka a prohloubí jej tak o téměř půl metru. „Revitalizace je velmi nákladná. V rybníce bylo zapotřebí vybudovat cestu, abychom mohli začít s odtěžováním sedimentů. Než dojde k napuštění vody, budeme muset odstranit z rybníka 140 tisíc kubíků vytěženého sedimentu,“ vysvětlil Sochor.

Úpravy, které se v rybníce momentálně provádějí, budou mít dopad také na protipovodňovou ochranu Bohumína. Znovu napuštění Záblatského rybníka plánuje Rybářství Rychvald v květnu. „Důvodů pro revitalizaci rybníka jsme měli hned několik. Odbahněním dojde ke zvýšení retenční schopnosti rybníka a opravě bezpečnostních přelivů, což zlepší hydrologické poměry a odtokovou situaci v Bohumíně a zvýší se tak bezpečnost v době povodní. Díky jeho vyčištění zajistíme také stoprocentní kvalitu ryb a zlepšíme podmínky pro jejich chov, což nám pomůže i v jejich celkové produkci,“ dodal Hynek Sochor.
První ryby nasadí rybáři do Záblatského rybníka už letos na podzim.

Prim bude hrát kapr pro násady, vedle něj se v rybníce objeví také násady dravé ryby, jako například štika, candát nebo sumec. ⋌(red)