Nelíbí se jim, že by na Karvinsku, kde je nejznečištěnější ovzduší v Evropě, měl vyrůst další zdroj produkující škodliviny. Nechtějí se spokojit ani s tím, že samotné stavbě musí předcházet vypracování studie EIA, tedy posouzení vlivu této stavby na životní prostředí, a požádali představitele magistrátu města Karviné, aby mohli být zástupci karvinských občanských sdružení FRYGATO – EKO a SOPKA přítomni všem jednáním a schůzek komisí, které budou o záměru jednat.

„Chceme být trvale průběžně seznamování o všech postupných krocích, které by vedly k eventuální stavbě dalšího znečisťujícího zdroje v našem regionu, které jen tak mimochodem patří k nejhorším z hlediska znečištění ovzduší nejen v ČR, ale i v Evropě,“ píše se v otevřeném dopise, který zástupci ekologických sdružení zaslali vedení karvinské radnice.

V dopise dále stojí, že pokud by další jednání ohledně výstavby spalovny komunálního odpadu vedla k uskutečnění uvedené stavby v tomto regionu, jsou připraveni obrátit se k mezinárodnímu soudu pro porušování Listiny základních práv a svobod.

O umístění spalovny na okraji Karviné rozhodli krajští zastupitelé již loni, když lokalita Barbora dostala přednost přes vytypovaným ostravským místem.
Projekt spalovny koordinuje krajem založená společnost KIC Odpady, jejíž akcie dostanou města a obce. Zařízení by mělo spalovat komunální odpad domácností minimálně ze tří okresů Moravskoslezského kraje a Ostravy. Kromě toho by měla vyrábět i teplo a v omezeném množství i elektrickou energii.

Náměstek hejtmana Miroslav Novák však upozornil, že aby byla spalovna, jež má stát okolo pěti miliard korun, ekonomicky rentabilní, je potřeba na její stavbu získat nejméně 35 procent nákladů z evropských zdrojů. „Další část nákladů by pokryla půjčka u Evropské banky a část by dokryl kraj, popřípadě obce,“ řekl Novák.

Náměstek karvinského primátora Dalibor Závacký nechce polemizovat o tom, zda spalovna zatíží životní prostředí. „To zařízení bude pracovat s nejmodernějšími technologiemi, které vyhovují všem normám. My však chceme vybudováním nové spalovny perspektivně na mnoho let dopředu vyřešit problematiku likvidace odpadu. Budoucnost totiž není ve skládkování, ale ve spalování,“ tvrdí Závacký.

Dodal, že horším zlem by byla situace, kdy by se v Karviné vytvořilo jen tzv. překladiště odpadů a spalovna by stála jinde.