„Konečně. O peníze na vybudování hřiště s umělým povrchem jsme usilovali několik let,“ řekl místostarosta a zároveň předseda FK Slavia Orlová Radislav Mojžíšek.

Vybudováním moderního hřiště se podle něho vyřeší také kvalitativní stránka sportovního areálu. „Současné škvárové hřiště nebylo zrovna nejvhodnější a využívali jsme je zejména jako záložní plochu,“ popisuje Mojžíšek.

Nové sportoviště budou moci využívat nejen fotbalisté, ale i školy a případně další sportovní kolektivy. Kvalitní umělá tráva III. generace bude mít i širší využití. „Dosud byly naše tréninkové možnosti omezené světelnými podmínkami, což se významně změní, protože součástí nového hřiště bude i umělé osvětlení. Hřiště se tak bude moci využívat ve večerních hodinách, v nepříznivém počasí a celoročně, tedy i v zimě,“ vysvětlil Mojžíšek. Celý sportovní areál bude chráněn také oplocením.

Mladí fotbalisté doposud využívali k tréninkům staré hřiště v Orlové-Porubě. „Myslím si, že otevření této umělé plochy bude určitě významným mezníkem v historii klubu, ale zejména přispěje ke kvalitní přípravě žáků a dorostenců v dalších sezonách,“ dodal Mojžíšek.

Rekonstrukce hřiště se zaplatí z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. „Z původně po ministerstvu školství požadovaných 60 až 70 procent, jsme nyní získali necelých 93 procent celkových nákladů, zbytek dofinancujeme,“ sdělil místostarosta. Celkové náklady projektu představují téměř 17 milionů korun, schválená dotace představuje částku 14,5 milionů.

V současné době je v běhu výběrové řízení na realizátora této rekonstrukce. Vlastní stavba by měla být zahájena v dubnu a ukončena v letních měsících.