„Momentálně se snažíme analyzovat potřeby a možnosti. Pokud bude ze strany rodičů zájem, rádi bychom připravili větší zázemí pro děti s kombinovanými vadami a na invalidním vozíku,“ řekl ředitel sociálních služeb Milan Černý.

Budova centra pracovní činnosti na ulici Tajovského se také chystá na změny. Ty se ale neuskuteční dřív než v roce 2010. V minulém roce rada města schválila podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu na rekonstrukci objektu. Úpravy by zahrnovaly zvýšení celého objektu o jedno nadzemní podlaží, vybudování pojízdné plošiny a přístavbu výtahu, který by zajistil bezbariérovost celého komplexu. Díky této rekonstrukci dojde k rozšíření prostor pro přesun sociálně-terapeutických dílen z objektu na ulici Čelakovského, který by byl tímto krokem uvolněn pro jiné využití městem.

„Žádost o dotaci bohužel nebyla podpořena. Budeme muset požádat znova,“ dodal Černý. Předpokládané náklady na akci se mají pohybovat kolem 25 až 30 miliony korun.