Reakce čtenářů jsou z 99,9 procenta záporné. Lidé spalovnu jednoznačně odmítají a nelibě nesou skutečnost, že v už tak ekologicky zatíženém ovzduší a životním prostředí Karvinska má vyrůst nový zdroj znečištění. „Vzhledem k tomu, že na Karvinsku je nejhorší životní prostředí jak v České republice, tak i celé Evropě, je výstavba spalovny naprostý nesmysl. Krajští politici se ve svém programu zavázali, že budou zlepšovat katastrofální situaci ve znečištění ovzduší. Chtějí ho vylepšit dalším velkým zdrojem znečištění?“ připomíná v internetové diskusi čtenář Martin Fryz.

Miloš Mareš ve svém příspěvku připomněl, že zejména v zimním období jsou denně několikanásobně překračovány limity polétavého prachu. „Tvrzení, že nebude-li spalovna, budeme trpět kvůli skládce odpadu na Barboře, je sprostá lež a matení občanů. Nová garnitura na kraji a další politici napříč politickým spektrem, hledejte si další zdroje peněz z dozorčích rad a trafik v ostatních státech Evropy, pokud vám to dovolí. Svádět všechno na občany, kteří topí tuhými palivy, a tím způsobují špatný stav ovzduší, je váš jediný ubohý argument,“ píše Mareš.

Mnoho diskutujících v této souvislosti argumentuje také ne příliš dobrou perspektivou pro budoucí generaci. „Téměř polovina dětí v regionu už dnes trpí alergiemi, astmatem a dalšími zdravotními potížemi, které jsou způsobeny znečištěným ovzduším. Naši odpovědní je chtějí výstavbou spalovny naprosto dorazit!“ tvrdí Martin Fryz.

Podle něj rozhodnutí postavit spalovnu v Karviné pošlapává nejzákladnější lidská práva. „V Listině základních práv a svobod je v článku 35 uvedeno: „Každý má právo na příznivé životní prostředí“. Ale to je asi místním politikům jedno a jedno je jim i to, že ve zdejším regionu umírá největší množství lidí na rakovinu a je zde nejnižší průměrný věk u mužů v ČR. Doufám, že zdravý rozum zvítězí a všichni rozumní lidé z Karvinska se postaví proti nesmyslnému rozhodnutí,“ dodává Fryz.

Čtenář Michal z Brna poznamenává, že v Brně spalovna je a už desítky let je klasickou výmluvou politiků, proč nemá smysl třídit a recyklovat odpad, když do ní nebude co sypat. „Spalovna je krok o sto let zpátky, dneska třídíme, recyklujeme a znovu využíváme vše, co jde – a že toho je. Tedy bohužel ne my, ale aspoň západní Evropa to za nás dohání, že? A naši politici zaspali dobu… Lituji všechny, kdo musejí na Karvinsku žít,“ podotýká Michal.

Čtenářka Šárka doufá, že zvítězí zdravý rozum a spalovna se stavět nebude. „Spalovny produkují velké množství dioxinů, které se ukládají v živých organismech, dokonce byly zjištěny například ve vejcích slepic, které žijí v oblastech znečištěných spalovnami,“ píše ve svém diskusním příspěvku.
Poukazuje také na to, že dioxiny, které při spalování vznikají, poškozují nervovou soustavu a mozek, mají negativní vliv na pohlavní orgány, plodnost a potenci u mužů, poškozují dokonce plod ještě nenarozených dětí v těle matky. „Opravdu to všechno chcete? Pokud někdo nevěří, tak si o dioxinech přečtěte, stojí to za to. Ti, co to prosazují, přišli o zdravý rozum, anebo že by byli zaslepeni penězi, které jim zas někdo nabídl, a následně si nechají postavit vilku někde v Komorní Lhotce, kam se přestěhují, a my ostatní to tu budeme dýchat? Všichni normální lidi, prosím, postavte se proti tomu nehoráznému svinstvu, co na nás chystají!“ vyzývá čtenářka.